• Academia Olimpica Romana

Concursul national de literatura si jurnalism sportiv "Un condei numit fair-play"

Regulament (2016)

Art. 1. Concursul de crea?ie literara se inscrie intr-o miscare na?ionala si internationala de promovare consecventa a spiritului olimpic si a valorilor olimpismului in rândul tinerelor talente din mediul scolar. El se adreseaza elevilor din scoli si licee, din unita?ile de inva?amânt artistic si sportiv.

Art. 2. Concursul este promovat si sprijinit de catre Comitetul Interna?ional Olimpic, Comitetul Olimpic si Sportiv Român prin Academia Olimpica Româna si Ministerul Educa?iei Nationale si Cercetarii Stiin?ifice.

Art. 3. Se poate participa la una din cele trei sec?iuni: poezie, proza (fic?iune) si cronica/reportaj sportiv, pe urmatoarele categorii de vârsta: 7 – 10 ani; 11 – 14 ani si 15 – 18 ani.

Art. 4. Condi?ii de participare:

          4.1. Lucrarile trebuie sa abordeze, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile olimpismului: excelen?a, prietenia, toleran?a, fair play-ul, non-violen?a, bucuria aflata in efort, respectul fa?a de ceilal?i, echilibrul dintre corp si minte. Subiectul trebuie sa fie localizat in domeniul sportiv.

          4.2. Se admite o singura lucrare pentru fiecare participant, la una dintre sec?iunile men?ionate. Lucrarile care nu abordeaza aspectul tematic propus nu vor fi admise in concurs.

          4.3. Lucrarile nu trebuie sa depaseasca 5 coli de hârtie format A4 (21/30 cm). Ele vor fi inso?ite obligatoriu de catre talonul de participare, cu toate datele completate: numele si prenumele participantului, titlul lucrarii, sectiunea, vârsta elevului, clasa, profesorul indrumator, unitatea de invatamânt: adresa scolii/liceului, nr. telefon/fax al scolii, orasul/ judetul,  localitatea.

          4.4. Lucrarile nu se returneaza participan?ilor. Toate drepturile de copyright apar?in Comitetului Olimpic si Sportiv Român.

Art.  5. Concursul se desfasoara in doua faze: jude?eana si na?ionala.

          5.1. Faza jude?eana se desfasoara pâna in luna mai a anului in curs.

          5.2. Fiecare Inspectorat Scolar Jude?ean va desemna un juriu din care vor face parte  inspectorul/metodistul de limba si literatura româna, inspectorul educativ si cel de educa?ie fizica si sport, dar si un reprezentant al filialei jude?ene a Academiei Olimpice Române (A.O.R.), care va stabili câstigatorii la cele trei sec?iuni, pe fiecare categorie de vârsta.

          5.3. La incheierea opera?iunilor de jurizare si clasificare, Inspectoratul Scolar Jude?ean va expedia un numar de maximum 90 de lucrari (câte 10 la fiecare categorie de vârsta per sec?iune), pe adresa: Comitetul Olimpic si Sportiv Român – Bd. Marasti nr. 20 A, sector 1, Bucuresti, cod 011468 pâna  in data de 24 iunie 2016.

          5.4. Faza finala se va desfasura in luna octombrie a anului in curs.

Art. 6. Se vor acorda premii la fiecare sec?iune, pe fiecare categorie de vârsta astfel: un loc I; un loc II; un loc III si cinci men?iuni. Se acorda un Premiu special, unui elev care a ob?inut performan?e sportive si este legitimat la un Club Sportiv Scolar, indiferent de sec?iunea si categoria de vârsta la care a participat.

Art. 7. Cele mai valoroase lucrari premiate vor fi publicate pe pagina web a C.O.S.R. si in Buletinul Informativ al Academiei Olimpice Române „Spirit Olimpic”.Galerie foto