• Academia Olimpica Romana

Despre noi

Regulamentul de Organizare a Academiei Olimpice RomaneCAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE

Art. 1.1. Asa cum decurge din Statutul sau, A.O.R. este o institutie de cultura si educatie olimpica indispensabila atat in viata sportiva, cat si in viata sociala in general, a tinerilor, in special.

Art. 1.2. Academia are un caracter social, educativ–cultural–sportiv, umanitar, non-profit, apolitic si non-confesional. Ea reuneste, prin adeziune benevola, cadre didactice, antrenori, conducatori sportivi, personalitati sportive, specialisti in domeniul sportului de performanta si din alte domenii de activitate, care concura la stiinta sportului, cu preocupari de ordin cultural–educativ sau de cercetare privind educatia fizica si sportul, olimpismul, Miscarea Olimpica si mass-media.

Art. 1.3. Academia Olimpica Romana isi desfasoara activitatea in baza statutului propriu si a documentelor emise si adoptate de Consiliul de conducere, purtand girul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman.

Art. 1.4. A.O.R. este infiintata pe o durata nedeterminata.

CAPITOLUL 2 – ACTIVITATEA A.O.R.

Art. 2.1. Organizarea la nivel judetean (filiale) a manifestarilor traditionale din cadrul "Lunii Olimpice" cu participarea prescolarilor (6 ani), elevilor, studentilor, a altor categorii, persoane cu dizabilitati, precum si a cadrelor didactice:
 • crosul "Ziua Olimpica";
 • concursuri de biciclete, triciclete si de role;
 • turnee de jocuri sportive;
 • competitii la diferite ramuri de sport;
 • concursul sportiv-cultural-artistic "Pentatlon olimpic scolar pentru Mileniul III" destinat elevilor din invatamantul gimnazial si liceal;
 • concursul de arte plastice "Jocurile Olimpice in imaginatia copiilor" (jurizare, vernisare, premiere);
 • concursul de literatura si jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-Play" (jurizare, premiere);
 • concurs de cultura olimpica si sportiva "Cine stie olimpism, castiga!";
 • concurs de fotografie sportiva;
 • sesiuni de comunicari stiintifice cu tematica sportiva si olimpica.

Art. 2.2. Organizarea anuala, la nivel national, a Sesiunii de comunicari stiintifice a Academiei Olimpice Romane, cu tematica olimpica. Participarea cu sectiuni de «Olimpism» in programul manifestarilor stiintifice organizate sub egida Consiliului Ştiintei Sportului din Romania, Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport, facultatilor si sectiilor de educatie fizica si sport.

Art. 2.3. Initierea de consfatuiri, simpozioane si mese rotunde cu tematica sportiva si asociativa (cultura, mass-media).

Art. 2.4. Organizarea la nivel national a manifestarilor traditionale, care au ca scop incurajarea creatiei artistice si literare cu tematica olimpica si sportiva in randul copiilor si tinerilor, stimularea dorintei de miscare, precum si promovarea principiilor si idealurilor olimpice:

 • concursul national de arte plastice "Jocurile Olimpice in imaginatia copiilor";
 • concursul national de literatura si jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-Play";
 • crosul national "Ziua Olimpica" la care pot participa iubitorii de miscare indiferent de varsta, categorie sociala, apartenenta politica sau religioasa;
 • Ziua internationala a sportului pentru dezvoltare si pace - 6 aprilie;
 • tabere de instruire si informare olimpica adresate elevilor si studentilor, reprezentantilor cercurilor olimpice, profesorilor de educatie fizica si sport, antrenorilor, inspectorilor scolari de specialitate, voluntarilor.

Art. 2.5. Organizarea de expozitii itinerante privind istoria Jocurilor Olimpice antice si moderne, retrospective ale medaliatilor olimpici romani si marilor personalitati ale sportului, afise, fotografie artistica si documentara, lucrari de arta cu tematica olimpica, lansari de carte sportiva.

Art. 2.6. Incurajarea organizarii unor biblioteci, sectoare de documentare in cadrul filialelor.

Art. 2.7. Stimularea initiativei organizarii unor manifestari cultural–artistice care sa puna in valoare simbolistica olimpica si evenimentele sportive majore: Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale si Europene.

Art. 2.8. Editarea anuala a revistei "Spirit Olimpic - Buletin Informativ al A.O.R.", sprijinirea publicarii in volum a unor lucrari literare si stiintifice, pliante, brosuri cu implicatii in promovarea olimpismului.

Art. 2.9. Asigurarea mijloacelor specifice de propaganda olimpica vizuala si auditiva, materiale documentare, necesare desfasurarii activitatilor in filiale, cercuri si cluburi olimpice.

Art. 2.10. Contributie la formarea in spiritul idealurilor olimpice a specialistilor in educatie fizica si sport, a cadrelor care activeaza in cercurile si cluburile olimpice, prin organizarea anuala a cursului de instruire si informare olimpica.

Art. 2.11. Contributie la formarea continua si integrarea sociala a sportivilor si fostilor sportivi de performanta, a specialistilor in domeniu.

Art. 2.12. Acordarea premiilor "Promovarea Olimpismului" unei filiale judetene A.O.R. si unei institutii sau personalitati care s-a impus prin activitatea depusa.

Art. 2.13. Organizarea periodica de actiuni "In Memoriam" destinate comemorarii marilor personalitati ale sportului romanesc.

Art. 2.14. Selectionarea, desemnarea, pregatirea si trimiterea reprezentantilor sai la manifestarile desfasurate sub egida Academiei Internationale Olimpice (A.I.O.)

CAPITOLUL 3 – ATRIBUTIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE CONDUCERE AL A.O.R.

Art. 3.1. Consiliul de conducere:
 1. Stabileste componenta comisiilor Academiei.
 2. Ia decizii privind infiintarea de filiale noi sau desfiintarea acelora lipsite de activitate.
 3. Aproba nominalizarea consiliilor de conducere si a comisiilor filialelor.
 4. Decide asupra admiterii sau excluderii unor membri ai consiliului si comisiilor filialelor.
 5. Initiaza si supune aprobarii C.O.S.R. activitatile cultural–educative–sportive care se vor desfasura la nivel national in cadrul “Lunii Olimpice" sau cu alte ocazii (Plan de activitati), iar dupa aprobare asigura realizarea lor.
 6. Initiaza si urmareste aplicarea strategiei de dezvoltare a Academiei in teritoriu.
 7. Discuta si aproba raportul de activitate al Academiei pe anul incheiat si planul de masuri si activitati pe anul urmator.
 8. Face propuneri, daca este cazul, legate de unele modificari aduse Statutului si Regulamentului A.O.R., strategiei dezvoltarii in teritoriu, planului de activitate, precum si referitoare la unele probleme ivite in activitatea curenta.
 9. Valideaza actele ce urmeaza a fi supuse spre aprobare Comitetului Executiv al C.O.S.R.
 10. Prezinta Comitetului Executiv al C.O.S.R./Departamentului Economic al C.O.S.R. proiectul de buget pentru exercitiul financiar al anului in curs.
 11. Hotaraste asupra acordarii titlului de membru de onoare al A.O.R. unor persoane recunoscute prin aportul lor la Miscarea Olimpica.
 12. Aproba propunerea denumirii unor cercuri si cluburi olimpice in memoria unor personalitati sportive sau din simbolistica olimpica.
 13. Aproba nominalizarea cursantilor la sesiunile anuale ale Academiei Internationale Olimpice (A.I.O.), a reprezentantilor Academiei la reuniunile stiintifice internationale si a schimburilor de specialisti cu alte institutii olimpice similare.
 14. Elaboreaza si propune Comitetului Executiv al C.O.S.R. o strategie si o tactica manageriala privind atragerea unui numar cat mai mare de persoane fizice si/sau juridice de drept privat sau public din tara, in vederea obtinerii de mijloace materiale si sponsorizari.
Art. 3.2. Directorul A.O.R. este numit de catre Comitetul Executiv al C.O.S.R.

3.2.1. Schimbarea directorului se face de catre Comitetul Executiv al C.O.S.R. in cazul:
 1. demisiei sau decesului;
 2. neindeplinirii atributiilor;
 3. nerespectarii statutului C.O.S.R. sau A.O.R.;
 4. savarsirii de abateri disciplinare sau prejudicierea imaginii Academiei.

3.2.1. Impreuna cu secretarul asigura in mod operativ si permanent conducerea Academiei, reprezentand si administrand institutia, conform prerogativelor fiecaruia.

3.2.2. Directorul A.O.R. se subordoneaza presedintelui, secretarului general si Comitetului Executiv al C.O.S.R.

3.2.3. Pentru exercitarea functiei, directorul va opta pentru salarizare sau voluntariat, C.O.S.R. asigurandu-i prerogativele si drepturile cuvenite pentru munca depusa.

3.2.4. Atributiile directorului:
 1. Reprezinta Academia in relatiile cu C.O.S.R., ministerele, institutiile si departamentele cu care aceasta colaboreaza.
 2. Reprezinta Academia in relatiile cu Academia Internationala Olimpica, cu alte Academii Olimpice, precum si cu institutiile si centrele de cercetare si cultura internationala aferente Miscarii Olimpice.
 3. Intocmeste raportul anual de activitate al A.O.R. si traseaza liniile directoare ale planului de actiuni pentru anul viitor.
 4. Supravegheaza realizarea sarcinilor si obiectivelor Academiei.
 5. Indruma activitatea directorilor filialelor.
 6. Propune Consiliului Academiei numirea/schimbarea directorilor filialelor.
 7. Coordoneaza activitatea de studiu si cercetare cu tematica sportiva si olimpica, selectioneaza lucrarile destinate prezentarii la sesiunile de comunicari stiintifice interne si internationale;
 8. Urmareste redactarea si editarea publicatiei “Spirit Olimpic – Buletin informativ al A.O.R. " in calitate de coordonator al colectivului redactional.
 9. Initiaza si coordoneaza actiuni de promovare a olimpismului, pe teritoriul Romaniei.
 10. Conduce si coordoneaza lucrarile Consiliului stiintific de organizare a sesiunii de comunicari stiintifice a Academiei si a comisiilor de organizare a cursurilor de instruire si informare olimpica.
 11. Propune Consiliului Academiei si Comitetului Executiv al C.O.S.R. unitatile din structura sa si persoanele indreptatite sa primeasca anual premiul pentru “Promovarea olimpismului" acordat de catre C.O.S.R.
 12. Raspunde la corespondenta primita din tara si din strainatate.

Art. 3.3. Secretarul este subordonat directorului Academiei si Comitetului Executiv al C.O.S.R.

3.3.1. Atributiile secretarului:
 1. Raspunde nemijlocit de intreaga activitate organizatorica si administrativa a Academiei (infiintarea de filiale, cercuri si cluburi olimpice; actiuni la nivel national: sesiune de comunicari stiintifice, cursuri de instruire si informare olimpica, actiuni in “Luna Olimpica", concursuri de creatie artistica, literara, stiintifica si sportiva, executie bugetara, asigurarea bazei materiale, sponsorizari, etc).
 2. In intreaga sa activitate, secretarul este sprijinit de responsabilii de comisii ai Academiei, de colectivele instituite pentru organizarea tuturor actiunilor la nivel national, precum si de departamentele C.O.S.R.
 3. Organizeaza sedintele trimestriale ale Consiliului Academiei, sedintele semestriale cu directorii filialelor, stabileste ordinea de zi a sedintelor, convoaca participantii la toate manifestarile mentionate.
 4. Intocmeste planul de actiuni pentru anul care urmeaza si supravegheaza realizarea lui.
 5. Tine legatura si controleaza activitatea filialelor, cercurilor si cluburilor olimpice din teritoriu.
 6. Informeaza periodic asupra starii de fapt a activitatilor in teritoriu.
 7. Coordoneaza activitatea colectivului redactional al publicatiei "Spirit Olimpic – Buletin Informativ al A.O.R." si asigura aparitia lui regulata.
 8. Asigura difuzarea in teritoriu a materialelor documentare elaborate de Academie si a materialelor de propaganda vizuala si auditiva olimpica.
 9. Urmareste realizarea protocoalelor stabilite cu Academiile Olimpice din strainatate sau cu alte institutii olimpice.
 10. Rezolva problemele curente legate de: corespondenta, informare si culegere de informatii de la filiale, arhiva Academiei, sectorul bibliotecar, documentar, instrumentar audio–video.

Art. 3.4. Comisiile A.O.R. rezolva actiunile inscrise in planul de activitate.
Pentru indeplinirea obiectivelor care-i revin, AOR are in componenta patru comisii de specialitate, conduse de catre un responsabil de comisie.

3.4.1. Comisia I – Organizatorica
Are ca obiect de activitate:
 1. Organizarea, functionarea, dotarea si indrumarea filialelor, cercurilor si cluburilor olimpice in teritoriu.
 2. Organizarea la nivel national a manifestarilor din cadrul “Lunii Olimpice" sau cu ocazia unor alte evenimente de anvergura.
 3. Organizarea de expozitii itinerante privind istoria Jocurilor Olimpice, retrospective ale Miscarii Olimpice romanesti si ale medaliatilor olimpici: afise olimpice, fotografie artistica si documentara, lucrari de arta cu tematica sportiva si vernisaje.

3.4.2. Comisia a II-a: Educatie si cultura olimpica
Are ca obiect de activitate:
 1. Promovarea olimpismului;
 2. Ridicarea gradului de cultura sportiva si olimpica;
 3. Cultivarea fair-play-ului, a spiritului de toleranta si cooperare in randul tinerilor sportivi;
 4. Lupta impotriva violentei, dopajului, coruptiei si manipularii sportivilor;
 5. Relatiile cu mass-media, mediatizarea activitatilor Academiei;
 6. Stimularea de manifestari cultural – educative.

3.4.3. Comisia a III-a: Cercetarea si documentarea fenomenului olimpic
Are ca obiect de activitate:
 1. Organizarea sesiunii de comunicari stiintifice a Academiei si a unor reuniuni stiintifice internationale sub egida acesteia;
 2. Initierea unor programe de cercetare privind istoria Miscarii Olimpice romanesti si internationale;
 3. Elaborarea unor programe de studiu si activitati in vederea aplicarii educatiei olimpice in invatamantul de toate gradele;
 4. Realizarea unor sondaje sociologice privind efectele educatiei olimpice.

3.4.4. Comisia a IV-a: Formarea si perfectionarea specialistilor in domeniul Miscarii Olimpice
Are ca obiect de activitate contributia la formarea in spiritul idealurilor olimpice a specialistilor in educatie fizica si sport si a cadrelor implicate in actiuni de promovare a olimpismului si educatiei olimpice (cursuri, consfatuiri, mese rotunde, schimburi de experienta, etc).

CAPITOLUL 4 – ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA FILIALELOR A.O.R., A CERCURILOR ŞI CLUBURILOR OLIMPICE

Art. 4.1. Filialele, cercurile si cluburile olimpice isi desfasoara activitatea in conformitate cu principiile Chartei Olimpice, Chartei Europene a Sportului, Statutelor C.O.S.R. si A.O.R. in scopul promovarii ideilor generoase ale olimpismului, valentelor socio-culturale ale educatiei fizice si sportului ca baza de asociere pentru deprinderea democratiei, in randul tuturor categoriilor sociale, in special ale tineretului.

Art. 4.2. Filialele, cercurile si cluburile olimpice se constituie, se organizeaza si isi desfasoara activitatea sub egida Academiei, in colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judetene, Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, catedrele de educatie fizica din institutiile de invatamant superior, facultatile de educatie fizica si sport iar, dupa caz, cu alte institutii la nivel local si judetean.

Art. 4.3. Filiala se constituie la nivel judetean si in Municipiul Bucuresti. La nivelul Municipiului Bucuresti se pot infiinta filiale in cele 6 sectoare, denumite A.O.R. – Filiala Bucuresti Sector 1, A.O.R. – Filiala Bucuresti Sector 2, etc. a caror activitate este coordonata de catre A.O.R. - Filiala Bucuresti. Structura celor 6 filiale va fi asemanatoare cu cea a filialelor judetene ale Academiei.

4.3.1. Filiala poate functiona in cadrul oricarui serviciu public deconcentrat sau descentralizat cu atributii in domeniul educatiei fizice si sportului.

4.3.2. Structura unei filialei este asemanatoare cu cea a Academiei Olimpice Romane. Activitatea filialei este condusa de un consiliu format din director, secretar, opt membri (dintre care patru sunt responsabili de comisii) si directorul Academiei Olimpice de Excelenta.

4.3.3. Constituirea filialei si alegerea organelor de conducere se face pe plan local, si prin consultarea tuturor factorilor implicati: organele administrative, invatamant, cultura, sport, etc. Procesul verbal de infiintare a filialei se intocmeste in prezenta unui delegat/reprezentant al Academiei, urmand ca directorul ales, in numele Consiliului, sa valideze actul consultativ.

4.3.4. Schimbarea directorului filialei se poate face in cazul:
 1. demisiei sau decesului;
 2. neindeplinirii atributiilor;
 3. nerespectarii Statutului A.O.R. sau C.O.S.R.;
 4. savarsirii de abateri disciplinare grave sau prejudicierea imaginii Academiei.

4.3.5. Alegerea organelor de conducere se face pentru un mandat de patru ani.

4.3.6. Anual, Consiliul filialei intocmeste raportul de activitate si planul de actiuni pentru anul urmator. Directorul filialei participa la sedinta anuala a Academiei si prezinta raportul de activitate pe anul in curs si planul de actiuni pentru anul urmator.

4.3.7. Directorii filialelor se pot reuni de doua ori pe an: cu ocazia sedintei bianuale de informare a activitatilor desfasurate in teritoriu pe parcursul a sase luni si consfatuirii in privinta bunului mers al activitatilor olimpice; cu ocazia sedintei de analiza anuala a activitatii desfasurate de Academie in ansamblu.

4.3.8. Cele doua reuniuni se pot desfasura intr-o locatie propusa de catre A.O.R. sau alternativ la una dintre filiale.

4.3.8. Comisiile filialei sunt urmatoarele:
 1. Comisia I : Organizatorica
  Are ca obiect de activitate:
  • Organizarea, functionarea, dotarea si indrumarea cercurilor si cluburi olimpice in teritoriu;
  • Organizarea la nivel judetean a manifestarilor din cadrul “Lunii Olimpice" sau cu ocazia unor alte evenimente de anvergura.
 2. Comisia a II-a: Educatie si cultura olimpica
  Are ca obiect de activitate:
  • Promovarea olimpismului;
  • Ridicarea gradului de cultura olimpica;
  • Cultivarea fair-play-ului, a spiritului de toleranta si cooperare in randul tinerilor sportivi;
  • Lupta impotriva violentei, dopajului, coruptiei si manipularii sportivilor;
  • Relatiile cu mass-media, mediatizarea activitatilor Academiei si a actiunilor din “Luna Olimpica", pe plan judetean.
 3. Comisia a III-a: Cercetarea si documentarea fenomenului olimpic
  Are ca obiect de activitate:
  • Organizarea, pe plan local, a sesiunilor anuale de comunicari stiintifice cu tematica sportiva si olimpica; participarea la sesiunile de comunicari stiintifice organizate la nivel national;
  • Initierea unor programe de cercetare privind istoria Miscarii Olimpice si sportive pe plan local;
  • Elaborarea unor programe de activitati in vederea promovarii olimpismului;
  • Realizarea unor sondaje sociologice privind efectele educatiei olimpice.
 4. Comisia a IV-a: Formarea si perfectionarea specialistilor in domeniul Miscarii Olimpice Are ca obiect de activitate contributia la formarea in spirit olimpic a specialistilor in educatie fizica si sport si a cadrelor implicate in actiuni de promovare a olimpismului si educatiei olimpice la nivel judetean (cursuri, consfatuiri, mese rotunde, schimburi de experienta, etc).

Art. 4.4. Cluburile olimpice se organizeaza la nivelul localitatilor (municipiu sau oras), avand o structura asemanatoare filialei judetene.

4.4.1. Clubul olimpic este condus de un Consiliu format din director, secretar si trei-cinci membri, dintre care trei sunt responsabili de comisii.

4.4.2. Comisiile, in numar de trei, sunt urmatoarele:
 1. Comisia I: Organizarea activitatilor cultural-sportive
  Are ca obiect de activitate:
  • organizarea si indrumarea cercurilor olimpice;
  • organizarea de manifestari cultural–sportive si educative in “Luna Olimpica" sau cu alte ocazii, actiuni “In Memoriam";
  • instruirea specialistilor implicati in activitatile de promovare a olimpismului.
 2. Comisia a II-a: Educatie olimpica
  Are ca obiect de activitate:
  • promovarea olimpismului, a spiritului de fair-play si non-violentei;
  • instruirea si informarea activului in problematica olimpica;
  • aplicarea programelor educative elaborate de Academie adaptate diferitelor categorii de oameni.
 3. Comisia a III-a: Cercetarea fenomenului olimpic
  Are ca obiect de activitate:
  • studierea fenomenului sportiv si olimpic local;
  • furnizarea documentatiei necesare sustinerii unor prelegeri, ore de dirigentie, etc.
  • organizarea sesiunilor de referate si comunicari stiintifice cu tematica olimpica.

Art. 4.5. Filialele si cluburile olimpice vor sprijini activitatea cabinetelor metodice ale D.J.S.T. si comisiilor stiintifice apartinand C.S.S.R., prioritar in activitatile cultural – educative.

Art.4.6. Cercurile olimpice se pot organiza in unitatile de invatamant preuniversitar si in institutiile de invatamant superior, in Centrele Nationale Olimpice pentru Pregatirea Juniorilor, precum si in alte unitati sportive, in tabere de pregatire sau de vacanta.

4.6.1. In cazul in care, din motive obiective, in cadrul unui Centru National Olimpic pentru Pregatirea Juniorilor nu se poate infiinta un cerc olimpic, sportivii pot fi arondati pe langa cercul olimpic al scolii de unde provin.

4.6.2. In localitatile unde functioneaza mai multe unitati de invatamant se poate organiza un cerc olimpic model cu rol de “statie pilot", a carei activitate poate constitui o sursa de inspiratie pentru viitoarele cercuri olimpice.

4.6.3. Cluburile si cercurile olimpice pot purta un nume in memoria unei personalitati sportive sau din simbolistica olimpica.

Art. 4.7. Activitatea cercurilor olimpice este coordonata si sprijinita de filiala judeteana a Academiei, sau de clubul olimpic local, de Inspectoratul Şcolar Judetean, D.J.S.T. sau Facultatile de educatie fizica si sport in cadrul carora functioneaza filiala sau Clubul olimpic.

4.7.1. Cercul olimpic este condus de un Consiliu care are in structura sa un director, un secretar si trei membri, responsabili ai celor trei comisii.

4.7.2. Directorul cercului olimpic va fi, dupa caz, elev, student sau sportiv de performanta. Directorul cercului olimpic organizat in invatamantul preuniversitar va fi sprijinit de un profesor, antrenor, instructor, ofiter, etc.

4.7.3. Comisiile cercului olimpic sunt urmatoarele:
 1. Comisia I: Organizarea
  Are ca obiect de activitate organizarea de actiuni si manifestari cultural - sportive.
 2. Comisia a II -a: Promovarea olimpismului
  Are ca obiect de activitate cultivarea spiritului de fair-play, nonviolentei si combaterea dopajului.
 3. Comisia a III-a: Documentare – informare
  Are ca obiect de activitate documentarea si informarea participantilor asupra problematicii olimpice, relatia cu institutia in care isi desfasoara activitatea si cu institutiile cu care colaboreaza.

Art. 4.8. Obiectivele urmarite in cadrul cercurilor si cluburilor olimpice sunt urmatoarele:
 1. Sa atraga tinerii in practica sportiva si folosirea timpului liber in scopul intaririi sanatatii si fortificarii organismului.
 2. Sa cultive in randul tineretului spiritul de fair-play.
 3. Sa actioneze impotriva violentei pe terenul de sport, in bazele sportive si in afara acestora.
 4. Sa actioneze impotriva dopajului si a obtinerii victoriei cu orice pret, prin mijloace necinstite.
 5. Sa protejeze sportul si sportivul de orice influenta negativa care-l poate indeparta de la principiile olimpismului si etica sportiva.
 6. Sa creeze convingerea ca sportul inseamna bucuria de a trai, de a face miscare si de a se exprima in libertate, ca intrecerea sportiva este o confruntare loiala si generoasa.
 7. Sa promoveze ideea ca sportul este un factor de maturitate umana si de educatie morala si sociala.
 8. Sa contribuie la implinirea personalitatii tinerilor, insuflandu-le un spirit activ, cooperant si tolerant, de respect al legilor (ordinii) si democratiei.
 9. Sa contribuie la formarea, informarea si perfectionarea adultilor in spiritul olimpic.
 10. Sa cultive traditiile si respectul fata de inaintasi.

Art. 4.9. Tipuri de activitati care se pot desfasura in cadrul cercurilor olimpice:
 1. Activitati cu caracter instructiv–educativ: prelegeri, colocvii, dezbateri, mese rotunde; schimburi de experienta; articole in ziare si reviste, emisiuni radio si TV.
  - Teme pentru prelegeri si dezbateri: Miscarea Olimpica; Jocurile Olimpice (istorie, filosofie, etica, estetica); Romania la Jocurile Olimpice si marile competitii internationale; Olimpism, Fair-Play (cunoasterea idealurilor si ideilor olimpice); Simbolistica olimpica (deviza, drapel, cercurile olimpice, flacara olimpica); Mari personalitati ale Miscarii Olimpice (straini si romani); Violenta si dopajul – practici in sport; Cui datoram respect: regulamentelor, spectatorilor, adeversarilor ; Performanta – personalitate; Relatia intre educatia fizica si celelalte obiecte de invatamant etc.
 2. Activitati culturale: confectionarea panoului olimpic (reprezentativ) cu caracter permanent; concursuri de cultura olimpica si sportiva "Cine stie Olimpism, castiga!"; vernisaje/expozitii ale concursului de arte plastice "Jocurile Olimpice in imaginatia copiilor"; concursul de creatie literara si jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-Play"; expozitii filatelice; expozitii de afise olimpice, fotografie sportiva si olimpica; expozitii cu vanzare de carte sportiva; proiectii de filme documentare si artistice cu tematica sportiva si olimpica;
 3. Activitati de documentare, informare, studii si cercetari, sesiuni anuale de referate in cadrul clubului olimpic, constituirea unui punct de documentare–informare, sesiuni ale cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, universitar, simpozioane stiintifice.
  - Tematica pentru studii si cercetari: Olimpism si cultura; Olimpism si educatie; Sport si arta; Sport si literatura; Sport si marketing; Sport si filosofie; Sport si istorie; Sport si stiinta; Olimpismul si pacea; Influentele olimpismului antic si modern pe teritoriul Romaniei etc.
 4. Activitati sportive: concursuri periodice la diferite ramuri de sport in cadrul "Zilei Olimpice" (23 iunie), "Zilei Internationale a sportului pentru dezvoltare si pace" (6 aprilie); a "Lunii Olimpice" (23 mai-23 iunie), a unor concursuri cu semnificatie olimpica la nivel judetean, national (Crosul "Ziua Olimpica") sau international (Festivalurile Olimpice ale Tineretului Europea, Jocurile Olimpice pentru Tineret).