• Academia Olimpica Romana

Concursul national de literatura si jurnalism sportiv "Un condei numit fair-play"

Descriere (2021)

REGULAMENTUL

CONCURSULUI NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI JURNALISM SPORTIV

„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul național de literatură și jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play”, denumitîn continuare ”Concursul” este organizat de către Academia Olimpică Română(denumit în continuare Organizatorul sau A.O.R.).

Concursul este promovat și sprijinit de către Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.), Comitetul Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) prin Academia OlimpicăRomână (A.O.R.) și Ministerul Educației (M.E.).

A.O.R. este o unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Comitetului Olimpic și Sportiv Român (denumit în continuare C.O.S.R.).

A.O.R. este organizată și funcționează în baza statutului C.O.S.R. și celui propriu elaborat în conformitate cu prevederile și principiile Chartei Olimpice, precum și a dispozițiilor legislației naționale.

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial al Concursului (denumit în continuare ”Regulament Oficial”).

Prin participarea la Concurs, toți cei implicați sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Definitivarea înscrierii prin completarea talonului de înscriere, presupune citirea, luarea la cunoștință și asumarea acestui regulament de către participant.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Transmiterea lucrărilor către C.O.S.R.: până la data de 22 octombrie 2021

Jurizarea lucrărilor: octombrie - noiembrie

Anunțarea câștigătorilor: noiembrie

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

3.1. Participanții Concursului

Concursul se adresează elevilor din școli și licee, din toate unitățile de învățământ de la nivel național.

 

Participanții se pot înscrie la Concurs pe următoarele categorii de vârsta:7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani.

Participarea la Concurs se va face prin înscrierea la una din cele trei secțiuni, respectiv: poezie, proză (ficțiune) și cronică/reportaj sportiv, cu respectarea categoriilor de vârstă menționate mai sus.

Categorie de vârstă

7-10 ani

11-14 ani

15-18 ani

 

Poezie

Poezie

Poezie

Tip secțiune

Proză (ficțiune)

Proză (ficțiune)

Proză (ficțiune)

 

Cronică/reportaj sportiv

Cronică/reportaj sportiv

Cronică/reportaj sportiv

 

3.2. Condiții de participare

În cuprinsul lucrărilor vor fi abordate, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile Olimpismului: excelența, prietenia, fair-play-ul, toleranța, bucuria aflată în efort, echilibrul dintre corp și minte.

 

Fiecare participant al Concursului are dreptul să prezinte o singură lucrare la una din cele trei secțiuni menționate la pct. 3.1.

Lucrările care nu abordează aspectul tematic propus vor fi eliminate din Concurs.

Redactarea lucrării se va face în format A4 (21/30 cm) fără a depăși 5 file și va fi transmisă fie online, la adresa de e-mail: maria.baleanu@cosr.ro, fie prin poștă/curier la adresa: Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Bd. Mărăști nr. 20A, cod 011468, sector 1, București.

În mod obligatoriu, lucrările vor fi însoțite de talonul de participare(ANEXA nr. 1) care va conține următoarele date:

 1. numele și prenumele elevului;
 2. titlul lucrării;
 3. secțiunea la care participă;
 4. vârsta;
 5. clasa;
 6. profesorul îndrumător;
 7. unitatea de învățământ;
 8. adresa școlii/liceului;
 9. număr de telefon școală/liceu;
 10. număr de fax școală/liceu;
 11. adresa de e-mail școală/liceu;
 12. număr de telefon profesor îndrumător;
 13. adresa de e-mail profesor îndrumător;
 14. localitatea și județul;
 15. consimțământul participantului/reprezentantului participantului minor în vederea participării la Concurs, precum și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului Regulament.
 

3.3. Înscriere

Înscrierea participanților are loc prin completarea talonului de înscriere atașat prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 4. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

Juriul din cadrul etapei naționale este compus din 3 membri.

Anunțarea câștigătorilor se va face online, pe paginile www.cosr.ro și www.aor.cosr.ro, iar transmiterea premiilorse va realiza prin curierat.

Totodată, cele mai valoroase lucrări vor fi publicate pe website-urile C.O.S.R. și A.O.R., pe paginile de Facebook ale C.O.S.R. și A.O.R., în Buletinul Informativ al A.O.R. „Spirit Olimpic”, precum și în alte tipărituri specifice cu scop promoțional și de marketing, în legatură cu activitatea desfășurată în concordanță cu Statutul C.O.S.R. (fără scop comercial), implicit de promovare a susținătorilor Mișcării Olimpice, nelimitat în timp și spațiu, cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor.

 

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiții administrative

Organizarea Concursului revine Organizatorului care se va ocupa de  buna desfășurare a acestuia.

 

5.2.Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea la Concurs, participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale necesare înscrierii, cu faptul că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal prezentat pe site-ul: http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate și celespecifice Concursului în derulare postate pe site-ul: http://www.aor.cosr.ro.

 

Lucrările prezentate în Concurs pot constitui baza unor prezentări, tipărituri din țară sau străinătate, organizatorul putând să le utilizeze în scop promoțional cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor conform legii.

 

5.3. Răspundere

Organizatorul și colaboratorii acestuia nu sunt răspunzători pentru incidentele cu privire la înregistrarea, stocarea, păstrarea datelor cu caracter personal efectuate de către Inspectoratele Județene.

Orice reclamație cu privire la modalitatea gestionării datelor cu caracter personal efectuată de către Inspectoratul Școlar Județean excede sfera răspunderii Organizatorilor.

Prezentul Regulament va fi pus la dispoziția participanților, atât la înscrierea în Concurs, cât și pe site-urile www.cosr.ro și  www.aor.cosr.ro.

 

 

 

ANEXA nr. 1 la REGULAMENTUL

CONCURSULUI NAȚIONAL DE LITERATURĂ

ȘI JURNALISM SPORTIV

„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”

Ediția 2021

 

 

                                            -TALON DE PARTICIPARE -

(de completat cu majuscule și diacritice)

Nr. crt.

Tip informație

 

1.

Numele și prenumele elevului

 

2.

Titlul lucrării

 

3.

Secțiunea la care participă

 

4.

Vârsta

 

5.

Clasa

 

6.

Profesorul îndrumător

 

7.

Unitatea de învățământ

 

8.

Adresa școlii/liceului

 

9.

Număr de telefon școală/liceu

 

10.

Număr de fax școală/liceu

 

11.

Adresa de e-mail școală/liceu

 

12.

Număr de telefon profesor îndrumător

 

13.

Adresa de e-mail profesor îndrumător

 

14.

Localitatea și județul

 

15.

Consimțământul participantului/ reprezentantului minorului în vederea participării la Concurs, precum și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului și Politicii de Confidențialitate postate pe site-ul http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat,

Departament Juridic, Resurse Umane și Relațiile cu Autoritățile

Director

Carmen TROCAN

 

 

Departamentul Educație Olimpică, Sport Școlar și Universitar

Director

Alexandra NICA

 

 

Întocmit,

Departamentul Educație Olimpică, Sport Școlar și Universitar

Expert

Maria BĂLEANUGalerie foto

galerie