• Academia Olimpica Romana

Despre noi

Consiliul de conducere

Simona TABARA AMANARdirector
Diana BIRTALANsecretar A.O.R.
Maria BALEANUexpert C.O.S.R – responsabil Comisia I - „Organizatorică”
Radu FRUNTEȘdirector filiala A.O.R Braşov – responsabil Comisia II – „Educație şi cultură olimpică”
Alina MOANȚĂDecan Facultatea de Educație Fizică și Sport – Universitatea Națională de Educației Fizică și Sport, București, membru – responsabil Comisia III – „Cercetarea şi documentarea fenomenului olimpic”
Pierre de HILLERINdirector (cu delegaţie) Academia Olimpică de Excelenţă – responsabil Comisia IV „Formare, perfecționare specialişti în domeniul Mişcării Olimpice”
Daniela CĂLUGĂRUreprezentant M.E.N. – membru
Alin CĂTĂLIN PĂUNESCUreprezentant M.E.N. – membru
Ana Maria ȘINTIEconsilier superior, din cadrul M.T.S – membru
Anita STEREAistoric – membru
Condorita TASEexpert C.O.S.R - membru