• Academia Olimpica Romana

Concursul national de literatura si jurnalism sportiv "Un condei numit fair-play"

Descriere (2022)

 

REGULAMENTUL

CONCURSULUI NATIONAL DE LITERATURA SI JURNALISM SPORTIV

„UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”

EDITIA 2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul national de literatura si jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play”, denumit in continuare ”Concursul” este organizat de catre Academia Olimpica Romana (denumit in continuare Organizatorul sau A.O.R.).

Concursul este promovat si sprijinit de catre Comitetul International Olimpic (C.I.O.), Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (C.O.S.R.) prin Academia Olimpica Olimpica (A.O.R.) si Ministerul Educatiei (M.E.).

A.O.R. este o unitate fara personalitate juridica, aflata in subordinea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (denumit in continuare C.O.S.R.).

A.O.R. este organizata si functioneaza in baza statutului C.O.S.R. si celui propriu elaborat in conformitate cu prevederile si principiile Chartei Olimpice, precum si a dispozitiilor legislatiei nationale.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile din prezentul Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare ”Regulament Oficial”).

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Definitivarea inscrierii prin completarea talonului de inscriere, presupune citirea, luarea la cunostinta si asumarea acestui regulament de catre participant.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Etapa judeteana va avea loc  in perioada: martie - mai

Transmiterea lucrarilor catre C.O.S.R.: iunie - septembrie

Etapa nationala (jurizarea lucrarilor) va avea loc in luna: octombrie

Gala laureatilor va avea loc in luna: noiembrie

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

3.1. Participantii Concursului

Concursul se adreseaza elevilor din scoli si licee, din toate unitatile de invatamant de la nivel national.

 

Participantii se pot inscrie la Concurs pe urmatoarele categorii de varsta: 7-10 ani, 11-14 ani si 15-18 ani.

Participarea la Concurs se va face prin inscrierea la una din cele trei sectiuni, respectiv: poezie, proza (fictiune) si cronica/reportaj sportiv, cu respectarea categoriilor de varsta mentionate mai sus.

Categorie de varsta

7-10 ani

11-14 ani

15-18 ani

 

Poezie

Poezie

Poezie

Tip sectiune

Proza (fictiune)

Proza (fictiune)

Proza (fictiune)

 

Cronica/reportaj sportiv

Cronica/reportaj sportiv

Cronica/reportaj sportiv

 

3.2. Conditii de participare

In cuprinsul lucrarilor vor fi abordate, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile olimpismului: excelenta, prietenia, fair play-ul, toleranta, bucuria aflata in efort, echilibrul dintre corp si minte.

Fiecare participant al Concursului are dreptul sa prezinte o singura lucrare la una din cele trei sectiuni mentionate la pct. 3.1.

Lucrarile care nu abordeaza aspectul tematic propus vor fi eliminate din Concurs.

Redactarea lucrarii va fi in format tiparit, cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca 5 file format A4 (21/30 cm).

In mod obligatoriu, lucrarile vor fi insotite de talonul de participare (ANEXA nr. 1) care va contine urmatoarele date:

 1. numele si prenumele elevului;
 2. titlul lucrarii;
 3. sectiunea la care participa;
 4. varsta;
 5. clasa;
 6. profesorul indrumator;
 7. unitatea de invatamant;
 8. adresa scolii/liceului;
 9. numar de telefon scoala/liceu;
 10. numar de fax scoala/liceu;
 11. adresa de e-mail scoala/liceu;
 12. numar de telefon profesor indrumator;
 13. adresa de e-mail profesor indrumator;
 14. localitatea si judetul;
 15. consimtamantul participantului/reprezentantului participantului minor in vederea participarii la Concurs, precum si cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului Regulament.
3.3. Inscriere

Inscrierea participantilor are loc prin completarea talonului de inscriere atasat prezentului Regulament.

 

 

 

3.4. Derularea Concursului

Concursul de creatie literara se inscrie intr-o miscare nationala si internationala de promovare consecventa a spiritului olimpic si a valorilor olimpismului in randul tinerilor talente din mediul scolar.

 

Lucrarile selectate din fiecare din unitatile de invatamant participante vor fi transmise in etapa judeteana.

In cadrul etapei judetene va exista un juriu desemnat de catre fiecare Inspectorat Scolar Judetean. Din cadrul juriului vor face parte inspectorul/metodistul de limba si literatura romana, inspectorul educativ si cel de educatie fizica si sport  si un reprezentant al filialei judetene A.O.R., care impreuna vor stabili castigatorii la cele trei sectiuni pe fiecare categorie de varsta.

 

Ulterior jurizarii la nivel judetean a lucrarilor din Concurs, Inspectoratul Judetean va expedia catre A.O.R.  lucrarile castigatoare la adresa: Comitetul Olimpic si Sportiv Roman – Bulevardul Marasti nr. 20A, sector 1, Bucuresti, cod 011468  pana la data de 30 septembrie 2022.

 

SECTIUNEA 4. ANUNTAREA SI INMANAREA PREMIILOR

Ulterior primirii lucrarilor ca urmare a finalizarii etapei judetene, se va proceda la jurizarea acestora in cadrul etapei nationale.

Juriul din cadrul etapei nationale este compus din 6 membri.

Premierea va avea loc dupa finalizarea jurizarii, in cadrul Galei Laureatilor urmand a se acorda premii pentru fiecare sectiune si fiecare categorie de varsta, respectiv:

 • Locul I (1 premiu);
 • Locul II (1 premiu);
 • Locul III (1 premiu);
 • Mentiuni (5 premii);
 • Se va acorda 1 Premiu Special unui elev care a obtinut performante sportive si este legitimat la un Club Sportiv Scolar, indiferent de sectiunea si categoria de varsta la care a participat.
 

Totodata, cele mai valoroase lucrari vor fi publicate pe website-urile C.O.S.R. si A.O.R., pe paginile de Facebook ale A.O.R. si A.O.R., in Buletinul Informativ al A.O.R. “Spirit Olimpic”, precum si in alte tiparituri specifice cu scop promotional si de marketing, in legatura cu activitatea desfasurata in concordanta cu Statutul COSR (fara scop comercial), implicit de promovare a sustinatorilor Miscarii Olimpice, nelimitat in timp si spatiu, cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor.

SECTIUNEA 5. CONDITII ADMINISTRATIVE

5.1. Conditii administrative

Organizarea Concursului revine Organizatorului care se va ocupa de  buna desfasurare a acestuia.

 

 

5.2. Protectia datelor cu caracter personal

Prin inscrierea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prelucrarea datelor personale necesare inscrierii, cu faptul ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal prezentat pe site-ul: http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate si cele  specifice concursului in derulare postate pe site-ul: http://www.aor.cosr.ro.

 

Lucrarile prezentate in concurs pot constitui baza unor prezentari, tiparituri din tara sau strainatate, organizatorul putand sa le utilizeze in scop promotional cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor conform legii.

 

5.3. Raspundere

Organizatorul si colaboratorii acestuia nu sunt raspunzatori pentru incidentele cu privire la inregistrarea, stocarea, pastrarea datelor cu caracter personal efectuate de catre Inspectoratele Judetene in etapa judeteana.

Orice reclamatie cu privire la modalitatea gestionarii datelor cu caracter personal efectuata de catre Inspectoratul Scolar Judetean in etapa judeteana excede sfera raspunderii Organizatorilor.

 

Prezentul Regulament va fi pus la dispozitia participantilor, atat la inscrierea in concurs, cat si pe site-urile www.cosr.ro si  www.aor.cosr.ro.


 

 Galerie foto

galerie