• Academia Olimpica Romana

Concursul national de arte plastice "Jocurile olimpice in imaginatia copiilor"

Regulament

Art. 1. Concursul de arte plastice se inscrie intr-o miscare naţionala si internaţionala de promovare consecventa a spiritului olimpic si a valorilor olimpismului in rândul tinerelor talente din mediul scolar. El se adreseaza elevilor din scoli si licee, din unitaţile de invaţamânt artistic si sportiv.

Art. 2. Concursul este promovat si sprijinit de catre Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Olimpic si Sportiv Român (C.O.S.R.) prin Academia Olimpica Româna (A.O.R.) si Ministerul Educaţiei Nationale.

Art. 3. Se poate participa la urmatoarele categorii de vârsta: 6 – 10 ani; 11 – 14 ani si 15 – 18 ani.

Art. 4. Condiţii de participare:

4.1. Lucrarile trebuie sa abordeze, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile olimpismului: excelenţa, prietenia, fair play-ul, toleranţa, bucuria aflata in efort, echilibrul dintre corp si minte. Subiectul trebuie sa fie localizat in domeniul sportiv. Tema speciala pentru acest an se intituleaza: „Frumusetea sportului”.

4.2. Fiecare participant are dreptul sa prezinte o singura lucrare, in tehnica la alegere, pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A3 sau A4. Lucrarile care depasesc dimensiunile menţionate si nu abordeaza aspectul tematic propus nu vor fi admise in concurs.

4.3. Lucrarile vor fi insoţite obligatoriu de catre talonul de participare, cu toate datele completate: numele si prenumele participantului, titlul lucrarii, vârsta elevului, clasa, profesorul indrumator, unitatea de invaţamânt: adresa scolii/liceului, nr. telefon/fax al scolii/liceului, adresa de email a scolii/liceului, localitatea.

4.4. Lucrarile nu se returneaza participanţilor. Ele pot constitui baza unor expoziţii itinerante din ţara sau strainatate. Toate drepturile de autor aparţin Comitetului Olimpic si Sportiv Român.

Art. 5. Concursul se desfasoara in doua faze: judeţeana si naţionala.

5.1. Faza judeţeana se desfasoara pâna in luna mai a anului in curs.

5.2. Fiecare Inspectorat Scolar Judeţean va desemna un juriu din care vor face parte inspectorul/metodistul de arte vizuale, inspectorul educativ si cel de educaţie fizica si sport, dar si un reprezentant al filialei judeţene a Academiei Olimpice Române, colectiv care va stabili câstigatorii pe fiecare categorie de vârsta.

5.3. La incheierea operaţiunilor de jurizare si clasificare, Inspectoratul Scolar Judeţean va expedia un numar de maximum  90 de lucrari (câte 30 la fiecare categorie de vârsta) pe adresa: Comitetul Olimpic si Sportiv Român – Bd. Marasti nr. 20 A, sector 1, Bucuresti, cod 011468, pâna la data de 16 iunie 2017.

5.4. Faza finala se va desfasura in luna noiembrie a anului in curs.

Art. 6. Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vârsta, astfel: un Premiu Special, un loc I; un loc II; un loc III si zece menţiuni.

Art. 7. Cele mai valoroase lucrari vor fi expuse in incinta Muzeului Sportului, pe pagina web a C.O.S.R., pagina de Facebook a A.O.R., in Buletinul Informativ al Academiei Olimpice Române „Spirit Olimpic”, precum si in alte tiparituri specifice.Galerie foto

galerie