• Academia Olimpica Romana

Concursul national de arte plastice "Jocurile olimpice in imaginatia copiilor"

Protectia datelor cu caracter personal (2021)

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND

UTILIZAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU

ORGANIZAREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE ARTE PLASTICE

„JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAȚIA COPIILOR”

 

 

Prin înscrierea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale necesare înscrierii, cu faptul că au luat la cunoștință de prevederile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal prezentat pe site-ul: http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate și condițiile concursului în derulare postate pe site-ul: https://aor.cosr.ro/.

 

Lucrările prezentate în concurs pot constitui baza unor expoziții din țarăși străinătate, organizatorul putând să le utilizeze în scop promoțional cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor conform legii.

 

Participantul autorizeazăîn mod expres Organizatorul să foloseascăși să reproducă orice material sau declarație audio-video conținând imagini de pe timpul desfășurării Concursului și în cadrul festivității de premiere. De asemenea, participanții sunt de acord ca toate materialele din timpul Concursului precum și cele din cadrul festivității de premiere să fie publicate pe rețelele oficiale de socializare ale Organizatorului și ale partenerilor precum și menționarea câștigătorilor în anuarul Academiei Olimpice Române (A.O.R.)și alte asemenea publicații.

 

Participanții sunt de acord că datele personale de identificare sunt colectate în scopul participării, premierii, prezentării și diseminării Concursului.

 

Concursul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video etc.), în orice mediu existent sau viitor, pentru comunicare internațională, în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant acordăîn mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către Organizator și beneficiarilor (în special parteneri comerciali) permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea, și informații referitoare la activitatea derulatăîn timpul desfășurării Concursului, inclusiv la evenimentul de decernare a premiilor.

 

Fiecare participant acordă Organizatorului și partenerilor acestuia, permisiunea, în scopul efectuării de campanii depromovare și de marketing în legatură cu activitatea desfășuratăîn concordanță cu Statutul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) (fără scop comercial), implicit de promovare a susținătorilor Mișcării Olimpice, nelimitat în timp și spatiu, cu respectarea drepturilor nepatrimoniale de autor. În acest sens, are dreptul:

 

  • de a face orice modificări, adaugări sau suprimări pe care le consideră necesare pentru a se utiliza imaginea sa, în condițiile definite mai jos;
 

  • de a include sau combina imaginea lui sau a ei cu orice semnături, expresii, sloganuri, legende, mărci, semne distinctive, informații legale, efecte vizuale și, în general, în orice utilizare în materialele de comunicare în care acestea sunt utilizate.
 

Pentru minori, acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și interesele lor să nu fie lezate de către parinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinte, tutore etc.) care și-au exprimat acordul pentru înscriereaîn concurs. Participantul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate. Organizatorului, beneficiarilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisăîn mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter pornografic, rasist sau xenofob și, mai mult, în general este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului.

 

Participanții sunt informați și acceptă necondiționat ca imaginea lor, înregistrată de către reprezentanții oficiali ai Organizatorului, poate fi accesibilă pe site-ul C.O.S.R.și/sau A.O.R.și pe platformele de socializare.

 

Categoriile de date prelucrate:

Academia Olimpică Română, unitate aflatăîn subordinea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în calitate de Operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și prenumele, sexul, data nașterii, naționalitatea, numărul de telefon mobil, țara și orașul de domiciliu, e-mail, imaginea foto/video, statică sau în mișcare.

 

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor

Datele sunt colectate de către A.O.R. în momentul în care văînregistrați la Concurs prin formularul de înregistrare. Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de înregistrare vor fi păstrate în format electronic/fizic. Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților la Concurs și organizarea corespunzătoare a acestuia.

Rezultatele fiecărui participant vor fi de asemenea înregistrate, păstrate, prelucrate și publicate în vederea creării clasamentului, creării unei arhive și tipăririi personalizate a rezultatelor pe diplome.

 

Refuzul de a furniza datele

Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea Concursului. Prin urmare, în cazul refuzului persoanei vizate de a furniza aceste date, Operatorul va refuza înregistrarea în concurs. Prin înregistrare, participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf.

 

 

Dezvăluirea datelor personale

A.O.R. nu dezvăluie datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, cu excepția situației când există o obligație legalăîn acest sens, la cererea autorităților sau când apreciem că este necesar în vederea investigării, prevenirii sau pentru a acționa împotriva unor situații potențial ilegale.

 

Securitatea datelor personale

A.O.R. a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a asigura datele dumneavoastră personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau dezvăluirilor neautorizate.

 

 

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi în conformitate cu prezentul Regulament și conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (G.D.P.R.): (i) Dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor; (ii) Dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră; (iii) Dreptul de a rectifica datele pe care le deținem, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete; (iv) Dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a ne solicita stergerea datelor personale deținute; (v) Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale; (vi) Dreptul la portabilitatea datelor, adică de a fi transferate către o altă organizație.

 

În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor dumneavoastră, vă rugăm să contactați A.O.R. la adresa de email la adresa dpo@cosr.ro sau în scris la adresa: București, sector 1, Bd. Mărăști, nr. 20A. Vom analiza sesizarea dumneavoastrăși vom colabora pentru rezolvarea problemei. Este posibil să vă solicitam dovezi ale identității.

 

 

Actualizarea datelor

Puteți revizui, corecta, actualiza sau șterge datele personale printr-o solicitare în acest sens, la datele de contact de mai sus.

 

Dacăîn continuare considerați că datele dumneavoastră nu sunt gestionate corect conform legii, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, unde puteți depune o plângere.

 

 

5.3. Răspundere

Organizatorul și colaboratorii acestuia nu sunt răspunzători pentru incidentele cu privire la înregistrarea, stocarea, păstrarea datelor cu caracter personal efectuate de către Inspectoratele Județene.

Orice reclamatie cu privire la modalitatea gestionării datelor cu caracter personal efectuata de către Inspectoratul Școlar Județean excede sfera răspunderii Organizatorilor.

 

 


 Galerie foto