• Academia Olimpica Romana

Concursul national de arte plastice "Jocurile olimpice in imaginatia copiilor"

Regulament (2017)

Art. 1. Concursul de arte plastice se inscrie intr-o miscare na?ionala si interna?ionala de promovare consecventa a spiritului olimpic si a valorilor olimpismului in rândul tinerelor talente din mediul scolar. El se adreseaza elevilor din scoli si licee, din unita?ile de inva?amânt artistic si sportiv.

Art. 2. Concursul este promovat si sprijinit de catre Comitetul Interna?ional Olimpic, Comitetul Olimpic si Sportiv Român (C.O.S.R.) prin Academia Olimpica Româna (A.O.R.) si Ministerul Educa?iei Nationale.

Art. 3. Se poate participa la urmatoarele categorii de vârsta: 6 – 10 ani; 11 – 14 ani si 15 – 18 ani.

Art. 4. Condi?ii de participare:

4.1. Lucrarile trebuie sa abordeze, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile olimpismului: excelen?a, prietenia, fair play-ul, toleran?a, bucuria aflata in efort, echilibrul dintre corp si minte. Subiectul trebuie sa fie localizat in domeniul sportiv. Tema speciala pentru acest an se intituleaza: „Frumusetea sportului”.

4.2. Fiecare participant are dreptul sa prezinte o singura lucrare, in tehnica la alegere, pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A3 sau A4. Lucrarile care depasesc dimensiunile men?ionate si nu abordeaza aspectul tematic propus nu vor fi admise in concurs.

4.3. Lucrarile vor fi inso?ite obligatoriu de catre talonul de participare, cu toate datele completate: numele si prenumele participantului, titlul lucrarii, vârsta elevului, clasa, profesorul indrumator, unitatea de inva?amânt: adresa scolii/liceului, nr. telefon/fax al scolii/liceului, adresa de email a scolii/liceului, localitatea.

4.4. Lucrarile nu se returneaza participan?ilor. Ele pot constitui baza unor expozi?ii itinerante din ?ara sau strainatate. Toate drepturile de autor apar?in Comitetului Olimpic si Sportiv Român.

Art. 5. Concursul se desfasoara in doua faze: jude?eana si na?ionala.

5.1. Faza jude?eana se desfasoara pâna in luna mai a anului in curs.

5.2. Fiecare Inspectorat Scolar Jude?ean va desemna un juriu din care vor face parte inspectorul/metodistul de arte vizuale, inspectorul educativ si cel de educa?ie fizica si sport, dar si un reprezentant al filialei jude?ene a Academiei Olimpice Române, colectiv care va stabili câstigatorii pe fiecare categorie de vârsta.

5.3. La incheierea opera?iunilor de jurizare si clasificare, Inspectoratul Scolar Jude?ean va expedia un numar de maximum  90 de lucrari (câte 30 la fiecare categorie de vârsta) pe adresa: Comitetul Olimpic si Sportiv Român – Bd. Marasti nr. 20 A, sector 1, Bucuresti, cod 011468, pâna la data de 16 iunie 2017.

5.4. Faza finala se va desfasura in luna noiembrie a anului in curs.

Art. 6. Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vârsta, astfel: un Premiu Special, un loc I; un loc II; un loc III si zece men?iuni.

Art. 7. Cele mai valoroase lucrari vor fi expuse in incinta Muzeului Sportului, pe pagina web a C.O.S.R., pagina de Facebook a A.O.R., in Buletinul Informativ al Academiei Olimpice Române „Spirit Olimpic”, precum si in alte tiparituri specifice.Galerie foto