• Academia Olimpica Romana

Concursul national de arte plastice "Jocurile olimpice in imaginatia copiilor"

Regulament (2016)

Art. 1. Concursul de arte plastice se inscrie intr-o miscare na?ionala si interna?ionala de promovare consecventa a spiritului olimpic si a valorilor olimpismului in rândul tinerelor talente din mediul scolar. El se adreseaza elevilor din scoli si licee, din unita?ile de inva?amânt artistic si sportiv.

Art. 2. Concursul este promovat si sprijinit de catre Comitetul Interna?ional Olimpic, Comitetul Olimpic si Sportiv Român prin Academia Olimpica Româna si Ministerul Educa?iei Nationale si Cercetarii Stiin?ifice.

Art. 3. Se poate participa la urmatoarele categorii de vârsta: 6 – 10 ani; 11 – 14 ani si 15 – 18 ani.

Art. 4. Condi?ii de participare:

4.1. Lucrarile trebuie sa abordeze, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile olimpismului: excelen?a, prietenia, toleran?a, fair play-ul, non-violen?a, bucuria aflata in efort, respectul fa?a de ceilal?i, echilibrul dintre corp si minte. Subiectul trebuie sa fie localizat in domeniul sportiv.

4.2. Fiecare participant are dreptul sa prezinte o singura lucrare, in tehnica la alegere, pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A4 sau A3. Lucrarile care vor depasi dimensiunile men?ionate nu vor fi admise in concurs.

4.3. Lucrarile vor fi inso?ite obligatoriu de catre talonul de participare, cu toate datele completate: numele si prenumele participantului, titlul lucrarii, vârsta elevului, clasa,profesorul indrumator, unitatea de inva?amânt: adresa scolii/liceului, nr. telefon/fax al scolii/liceului, localitatea.

4.4. Lucrarile nu se returneaza participan?ilor. Ele pot constitui baza unor expozi?ii itinerante din ?ara sau strainatate. Toate drepturile de autor apar?in Comitetului Olimpic si Sportiv Român.

Art. 5. Concursul se desfasoara in doua faze: jude?eana si na?ionala.

5.1. Faza jude?eana se desfasoara pâna in luna mai a anului in curs.

5.2. Fiecare Inspectorat Scolar Jude?ean va desemna un juriu din care vor face parte inspectorul/metodistul de arte vizuale, inspectorul educativ si cel de educa?ie fizica si sport, dar si un reprezentant al filialei jude?ene a Academiei Olimpice Române (A.O.R.), care va stabili câstigatorii pe fiecare categorie de vârsta.

5.3. La incheierea opera?iunilor de jurizare si clasificare, Inspectoratul Scolar Jude?ean va expedia un numar de maximum  30 de lucrari (câte 10 la fiecare categorie de vârsta) pe adresa: Comitetul Olimpic si Sportiv Român – Bd. Marasti nr. 20 A, sector 1, Bucuresti, cod 011468, pâna in data de 24 iunie 2016.

5.4. Faza finala se va desfasura in luna octombrie/noiembrie a anului in curs.

Art. 6. Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vârsta, astfel: un Premiu Special, un loc I; un loc II; un loc III si 10 men?iuni.

Art. 7. Cele mai valoroase lucrari vor fi expuse in incinta Muzeului Sportului, pe pagina web a C.O.S.R., in Buletinul Informativ al Academiei Olimpice Române "Spirit Olimpic", precum si in alte tiparituri specifice.Galerie foto

galerie