20 DE ANI DE ACTIVITATE
English French

Regulament expozitie pictura

Premianti 2012

Juriu 2012

Premianti 2011

Juriu 2011

Premianti 2010

Juriu 2010

Premianti 2009

Juriu 2009

Premianti 2008

Juriu 2008

Premianti 2007

Juriu 2007

Galerie Foto

Regulament expozitie pictura 2013

“JOCURILE OLIMPICE IN IMAGINATIA COPIILOR”
Concurs international pentru copii si tineri

Art. 1.Concursul de arte plastice se inscrie intr-o miscare nationala si internationala de promovare consecventa a spiritului olimpic si a valorilor olimpismului in randul tinerelor talente din mediul scolar. El se adreseaza elevilor din gradinite, scoli si licee, din unitatile de invatamant artistic si sportiv.

Art. 2. Concursul este promovat si sprijinit de catre Comitetul International Olimpic, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman prin Academia Olimpica Romana si Ministerul Educatiei Nationale.

Art. 3.Se poate participa la urmatoarele categorii de varsta:
- 6 10 ani;
- 11 14 ani;
- 15 18 ani.

Art. 4. Conditii de participare:
4.1. Fiecare participant are dreptul sa prezinte o singura lucrare, in tehnica la alegere, pe suport de hartie, respectand formatul STAS A4 sau A3. Lucrarile care vor depasi dimensiunile mentionate nu vor fi admise in concurs.
4.2. Lucrarile nu se returneaza participantilor. Ele pot constitui baza unor expozitii itinerante din tara sau strainatate. Toate drepturile de autor apartin Comitetului Olimpic si Sportiv Roman.
4.3. Lucrarile vor fi insotite obligatoriu de catre talonul de participare, cu toate datele completate: numele si prenumele participantului, titlul lucrarii, unitatea de invatamant: telefon/fax, clasa/varsta, orasul/ judetul si numele profesorului indrumator.

Art. 5. Concursul se desfasoara in doua faze: judeteana si nationala
5.1. Faza judeteana se desfasoara pana in luna mai a anului in curs.
5.2. Fiecare Inspectorat Scolar Judetean va desemna un juriu care sa cuprinda inspectorul/metodistul de arta plastica, inspectorul educativ si pe cel de educatie fizica si sport.
5.3. La incheierea operatiunilor de jurizare si clasificare, Inspectoratul {colar Judetean va expedia un numar de maximum 30 de lucrari (cate 10 pentru fiecare categorie de varsta) pe adresa: Comitetul Olimpic si Sportiv Roman Bd. Marasti nr. 20 Am sector 1, Bucuresti, cod 011468, pana in data de 15 iunie 2013.
5.4. Faza finala se va desfasura in luna octombrie a anului in curs.

Art. 6. Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de varsta, astfel:
- 1 loc I;
- 1 loc II;
- 1 loc III;
- 1 Premiu special;
- 5 mentiuni.

Art. 7. Cele mai valoroase lucrari vor fi popularizate pe pagina web a C.O.S.R., in Buletinul Informativ al Academiei Olimpice Romane "Spirit olimpic", precum si in alte tiparituri specifice.

Talon de participare